Csr Nedir


CSR Nedir?

CSR, sosyal sorumluluk bilinci olarak çevreye, çevresel etkiye ve sosyal topluma karşı sorumluluk bilinci ile yönetim taahhüdüdür. CSR, sadece şirketin vergi ödemek ve topluma yardım etmekle sınırlı değildir. Şirketler, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler ve toplum ile ilişkileri arasında çevreye, çalışanlara ve topluma yönelik yararlı ve etik programlar geliştirmeyi hedeflemelidir.

CSR’nin temel özellikleri

  • Gelir dağıtımı: CSR, çalışanların görev ve ücretlerinin, müşteri hizmetlerinin, toplumsal etkinin ve çevrenin korunmasını finanse etmesini sağlayarak tüm paydaşların haklarının kabul edilmesini destekler.
  • Toplumsal cevap: CSR, çevre ve toplumu tehdit eden faktörlerin önlenmesine yardımcı olmakla birlikte, şirketlerin toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için projeler gerçekleştirmelerini teşvik eder.
  • Çevresel sorumluluk: CSR, çevreye olan sorumluluğu desteklemek için karbon emisyonlarını azaltarak enerji ve kaynak tasarrufu sağlamayı hedefler.
  • Etik sorumluluk: CSR, geçerli etik ilkelerin desteklenmesi, insan hakları, ortaya çıkan her hangi bir suçlu hareketin önlenecek veya kaldırılması, kullanılan ürünlerin gerekli güvenlik standartlarına sahip olması gibi olguları kaplar.

Şirketler, ne kadar olumlu sonuçlar sağlaması ve topluluklara olumlu katkıları nedeniyle, CSR büyük ölçüde artmaktadır. Çevreci hisseler arasında yükselmekte olan büyüyen trend, insanların doğal kaynakları olduğu kadar toplumla olan ilişkilerinden de emin olmak istemeleriyle ilgilidir. Bundan dolayı, her gün daha fazla firma, toplulukların çeşitli taraflarına katkı sağlamak için etkili CSR politikaları geliştirmektedir.

CSR Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ya da İngilizce “Corporate Social Responsability” (CSR) üzerine kurulu bir strateji, bir kurumun hayatını paylaştığı toplulukla olan sorumluluklarını özdeşleştirmesini sağlar. CSR başarıyı toplumsal cömertlik ile elde etmeye çalışırken, kurumun çevreci ideallere, insan haklara veya toplumsal cinsiyete eşitliğe herhangi bir şekilde katkıda bulunmak için geçerli meşru gerekçeleri olmasını gerektirir.

CSR’nin Önemi

  • Topluma Karşı Sorumluluk: KSS, kurumların topluma ve yasalara uymalarını, yerel toplumlar ile etkin ilişki kurmalarını ve evrensel olarak kabul edilen akıl ve çevreci standartları koruyarak çalışmalarını sağlar.
  • Özellikle Riskli Sektörlerde: KSS pratikleri, insan hakları ve çevre konularında çözümler üretmek ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak için sektörel etik standartlara ve sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanır.
  • Kurum İçi Karar Alma ve Hangi İşlerin Yerine Getirilmesi: CSR, nasıl (yasalara uygun olarak) hareket edileceği ve sorumluluk alınacağı konuları kapsayan kurumsal karar vererek, kurumdaki çalışanların çalıştıkları işi neye göre yönetecekleri konusunda bir yönlendirme sağlayarak, söz konusu kuruma çok şey katıyor.

CSR’den Yararlanma

  • Kurum Güvencesi: KSS’ye uymanız, müşterilerinize, çevrenizdeki topluluk ile iletişime geçmenize ve toplu siparişlerin primli olmasını sağlamanız gibi kurumunuzu güçlendirin.
  • Kurumsal İmaj: Müşteri sadakati kazanmak ve toplumsal olarak sorumlu olmanın bilincini arttırmak üzere, kurumların topluma katkıda bulunması faydalıdır.
  • Kurumsal Şeffaflık: Tarafsızlık, empati, sürdürülebilirlik ve doğruluk konularında çalışmak, sizin ve kurumunuzun itibarını artıracaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, her büyük kurumun başarı için sosyal ve çevresel baskıları dikkate alarak dürüst ve saygın örnekler sağlaması olarak görülmektedir.

Blog Hakkında

Dijital pazarlama konusunun tüm alanları için özel makaleleri sizlere sunuyoruz. Okuyup okutmanız dileği ile.

Size Ne Kazandıracak?

Sizlerde burdan alacağınız bilgiler doğrultusunda dijital pazarlama, web tasarım, seo ve daha bir  çok alanda kendinizi geliştireceksiniz.

Bültene Abone Ol!

 

Okumanı Tavsiye Ediyoruz

Tüm Yazılar

Yorum Yap