Kurumsal Yönetim Tebliği


Kurumsal Yönetim Tebliği

1. Tanım

Kurumsal Yönetim Tebliği, Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yetkilendirme, kurumsal yönetimin ilkelerini, kurallarını ve uygulama usullerini kurul tarafından belirlenen şahıs ve kuruluşlara sunmak için tasarlanmıştır.

2. Amaç

Kurumsal Yönetim Tebliği;

  • şirketlerin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini arttırmak,
  • şirketlerin finansal durumlarını ve risklerini yönetmek,
  • şirketlerin şeffaflığını ve etik değerlerini korumanın sağlanması

3. Uygulama Alanları

Kurumsal Yönetim Tebliği, 91 Seri No’lu Yönetim Kurulu Başkanları Genel Kurulu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak adlandırılan şirketler için geçerlidir.

4. İlkeler

Kurumsal Yönetim Tebliğinin amacı doğrultusunda, SPK tarafından tüzük, kapasite, görev ve sorumlulukların tanımlanması, para piyasalarının güvenliğinin ve etik değerlerinin korunması, şirketlerin karşılıklı olarak yönetim organlarının etkinliğinin ve istikrarının sağlanması için aşağıdaki ilkeleri dikkate alması gerekir:

  • Etkili Rehberlik: Yönetim Kurulu’nun her türlü kararın kurumsal amaç adına etkili ve köklü olmasını sağlamak.
  • Şeffaflık: Mevcut durumu tarafsız bilgiler aracılığıyla üçüncü taraflarla paylaşmak.
  • Doğru Bütünlüklü Bilgilendirme: Kurumsal amaç ve ilkeleri çerçevesinde üçüncü taraflara etkili ve doğru bilgi akışı noktasında sunmak.
  • Kontrol ve Denetim: Herhangi bir finansal aktivitenin meşru kontrol ve denetimlerini sağlamak.
  • Etik Değerler: Kurumsal amaçlarının, etik değerlerinin ve ilkelerinin korunmasını sağlamak.
  • Kaynak Yönetimi: Mevcut kaynakların etkin yönetimi ve korunmasını sağlamak.

5. Sonuç

Kurumsal Yönetim Tebliği, şirketlerin etik değerleri, şeffaflık ve verimliliği üzerinden mevcut kaynaklarını korumalarına katkıda bulunmak için tasarlanmıştır. Tebliğ, her türlü kurumsal amaç adına etkili ve köklü kararlar vermeye, yönetim yapısının etkinliğini ve istikrarını sağlamaya ve üçüncü taraflara etkili ve doğru bilgi akışı sunmaya yardımcı olacaktır.

Blog Hakkında

Dijital pazarlama konusunun tüm alanları için özel makaleleri sizlere sunuyoruz. Okuyup okutmanız dileği ile.

Size Ne Kazandıracak?

Sizlerde burdan alacağınız bilgiler doğrultusunda dijital pazarlama, web tasarım, seo ve daha bir  çok alanda kendinizi geliştireceksiniz.

Bültene Abone Ol!

 

Okumanı Tavsiye Ediyoruz

Tüm Yazılar

Yorum Yap