kurumsal | 360 Reklam

Tag Archives: kurumsal

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim Kurumsal yönetim, bir işletmenin başarısını güvence altına almak için stratejik ve etik ilkeler doğrultusunda yürüttüğü süreçlerin değerlendirilmesidir. Kurumsal yönetim, işletmelerin sağlam,…
Continue reading
Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal yönetim ilkeleri, şirketlerin faaliyetlerini denetleme ve sürdürme konusunda belirlenmiş tavsiyelerdir. Yaygın olarak kurumsal yönetim standartlarının uygulanması, büyük ölçekte şirketlerin…
Continue reading
Kurumsal Firma Nedir

Kurumsal Firma Nedir

Kurumsal Firma Tanımı ve Özellikleri Kurumsal firma, belli ölçekte, yapı sahibi ve sürekli faaliyeti olan kurumsal bir ortamın ticari ya da hizmetsel hedeflerine…
Continue reading
Kurumsal Yönetim Tebliği

Kurumsal Yönetim Tebliği

Kurumsal Yönetim Tebliği 1. Tanım Kurumsal Yönetim Tebliği, Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yetkilendirme, kurumsal yönetimin ilkelerini, kurallarını ve uygulama usullerini kurul…
Continue reading
Kurumsal Kimlik Örnekleri

Kurumsal Kimlik Örnekleri

Kurumsal Kimlik Örnekleri Kurumsal kimlik, günümüzde birçok şirket tarafından uygulanmakta olan tüm araçların, malzemelerin, kullanılan stratejilerin bir araya gelerek oluşturulan bir algıdır. Bu…
Continue reading